Участвай в нашата FACEBOOK игра и СПЕЧЕЛИ

 

 

Условия на играта

Участвай и спечели в пролетната игра на BeautySpot BG!

Спечели двойна награда с 3 прости стъпки:

 

 

 1. Харесай facebook страницата на beautyspot.bg

 2. Сподели публикацията за играта

 3. Тагни приятел в коментар и го покани да участва

 

и можеш да спечелиш ДВОЙНА НАГРАДА: 

1 брой Хидратиращ крем с алое вера нa френската марка за БИО козметика „Fleurance Nature“, 50 ml

и

20% отстъпка за една уникална почистваща терапия за лице в Салон за красота „Emi’s way“, гр. София, кв. Лозенец, ул. “Св.Седмочисленици” 9 ,  при  известният медицински козметик – Емилия Иванова

 

Условията на играта, представляват официалните правила за провеждане на играта и същите ще бъдат публикувани за целия срок на провеждане на играта на официалната уеб страница на БЮТИСПОТ БГ ЕООД – http://beautyspot.bg/. Печелившият участник ще бъде обявен на facebook страницата - https://www.facebook.com/beautyspotbg  

 

 1. Организатор на играта

Играта се организира и провежда от „БЮТИСПОТ БГ ЕООД“, ЕИК 201620045, наричан по-нататък „Организатор”.

 

 1. Срок на играта

Играта стартира на 04.05.2018г. и продължава до 24.05.2018г.

 

 1. Награда

Наградата е:

1 брой Хидратиращ крем с алое вера нa френската марка за БИО козметика „Fleurance Nature“, 50 ml 

и

20% отстъпка за една почистваща терапия за лице в Салон за красота „Emi’s way“, гр. София, кв. Лозенец, ул. “Св.Седмочисленици” 9 ,  при  известният медицински козметик – Емилия Иванова

 

Кратко описание:

Хидратиращ крем с алое вера нa френската марка за БИО козметика „Fleurance Nature“, 50 ml 

·         С алое вера

·         Обогатен с масло от шеа и масло от жожоба

·         Лека текстура

·         Фин свеж аромат

·         Подходящ за всички видове кожа

и

20% отстъпка за една почистваща терапия за лице в Салон за красота „Emi’s way“, гр. София, кв. Лозенец, ул. “Св.Седмочисленици” 9 ,  при  известният медицински козметик – Емилия Иванова

 

 1. Условия на играта

За участието в играта е необходимо участниците да харесат (Like) страницата на БЮТИСПОТ БГ ЕООД във facebookhttps://www.facebook.com/beautyspotbg; да споделят публикацията за играта; да тагнат приятел в коментар и го поканят да участва в срока на играта.

 

Участието в играта е доброволно и не е обвързано с покупка.

 

 1. Право на участие в играта

В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 годишна възраст, както и лица от 14 до 18 години, при съгласие на родител, живеещи на територията на Република България, с изключение на Организатора, неговите служители и членове на семействата на всички професионално заети с кампанията лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

Съгласието на родител за участие в играта се потвърждава с декларация-потвърждение (свободен текст) до Организатора, че родителят е съгласен детето му да участва в играта, както и да получи наградата, в случай че е печеливш.

С участието си в кампанията участниците се обвързват с Условията на играта, които представляват официалните правила за провеждането на същата и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

 

 1. Територия на провеждане на играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

 1. Уведомление за печеливш участник

Печелившият участник ще бъде обявен на facebook страницата - https://www.facebook.com/beautyspotbg на БЮТИСПОТ БГ ЕООД

 

 1. Изпращане и получаване на наградата

Наградата се осигурява от БЮТИСПОТ БГ ЕООД и e за негова сметка.

Наградата се изпраща на спечелилия участник от Организатора, безплатно, по куриер, на посочен от печелившия адрес за доставка. Наградата се изпраща най-късно до 10 (десет) работни дни след обявяването на спечелилия участник и получаване на долуописаните декларации.

Наградата е лична, не може да се преотстъпва или заменя.

Наградата няма паричен еквивалент.

Наградата се получава срещу представяне на документ за самоличност, декларация- съгласие за предоставяне на лични данни необходими за доставката, както и декларация-потвърждение от родител за лица от 14 до 18 години, че e съгласен детето му да участва в играта и съгласие да приеме наградата в случай, че лицето е печеливш.

В случай, че лицето от 14 до 18 години е спечелилият наградата, Организаторът има право да предаде наградата на родителя/ настойника.

Ако по някаква причина, спечелилият наградата не може да бъде открит на посочения адрес и куриерът на може да установи връзка с него в 2 поредни работни дни, наградата ще бъде върната от куриера в офиса на Организатора.

Организаторът се задължава да пази наградата в срок до 1 (един) месец след приключване на срока на играта. В този период спечелилият играта може да се свърже с Организатора на тел.: 00359889310391 и/ или е-мейл: info@beautyspot.bg  и да уточни  начина на получаване на наградата, като в случай на искане за изпращане на наградата по куриер отново на посочен адрес от спечелилият или до офис на куриера, тази повторна доставка ще бъде за сметка на спечелилият наградата.

След изтичане на този едномесечен срок след приключване на срока на играта, Организаторът не се ангажира и няма да пази и респективно предаде наградата на клиента.

Организаторът ще положи усилия да се свърже с участника за уточняване на подадените непълни данни, в случай на такива, но той не носи отговорност ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка.

 

 1. Защита на личните данни

БЮТИСПОТ БГ ЕООД събира и обработва лични данни на потребителите в качеството си на Администратор на лични данни, надлежно регистриран в Комисията за защита на личните данни и вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под номер 314690, в  съответствие с българското законодателство;

С участието си в играта участниците дават изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни предоставените от тях лични данни да бъдат събирани и използвани за целите на играта и респективно доставка и връчване на наградата, както и за бъдещи кампании и игри на Организатора.

Предоставянето на данните има доброволен характер.

Личните данни ще се ползват единствено с цел идентифициране на печелившия участник и доставка на наградата от играта на посочения от печелившия участник адрес, както и с цел Организаторът да информира участниците за бъдещи кампании и игри, за което с участието си в играта участниците дават своето изрично съгласие.

 

 1. Общи правила

Участниците в играта са длъжни да спазват настоящите официалните правила за провеждане на играта.

Условията на играта се публикуват в началото на срока на играта и са достъпни за целия срок на играта и един календарен месец след него.

Организаторът има право да допълва или променя Условията на играта, включително и по време на играта, но промените влизат в сила след публикуването им на официалната уеб страница на БЮТИСПОТ БГ ЕООД – http://beautyspot.bg/.

 

 1. Права и отговорности
 • Организаторът има право и поема отговорност да организира и промотира играта, да определи печеливш на случаен принцип, и да осигури и предостави на спечелилият обявената награда в съответствие с настоящите правила.
 • За да участват в играта и да се възползват от шанса да спечелят наградата, теглена на случаен принцип, участниците трябва да харесат (Like) страницата на БЮТИСПОТ БГ ЕООД във facebook https://www.facebook.com/beautyspotbg; да споделят публикацията за играта; да тагнат приятел в коментар и го поканят да участва в срока на играта в срока на игра.
 • Спечелилият наградата има отговорност да предостави на организатора необходимите за изпращането ѝ данни – име, презиме фамилия, телефон, адрес за получаване, и-мейл.
 • Родителят на лице под 18 години, което желае и участва в играта се съгласява и има отговорност да изпрати на Организатора декларация-потвърждение (свободен текст), че същият е съгласен детето му да участва в играта.
 • Организаторът не носи отговорност, ако не може да установи контакт с печеливш участник или ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни данни – име, презиме, фамилия, телефон, адрес за получаване, и-мейл.
 • Организаторът не носи отговорност ако лице под 18 години хареса и сподели страницата (публикация) на БЮТИСПОТ ЕООД във facebook – https://www.facebook.com/beautyspotbg в срока на играта, преди или без родителят му да изпрати декларацията-потвърждение (свободен текст), че същият е съгласен детето му да участва в играта.
 • В случай, че лице под 18 години е спечелилият наградата, Организаторът има право да предаде наградата на родителя.
 • Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата, нито за това дали продуктът отговаря на типа кожа или други конкретни очаквания на участника спечелил наградата.
 • Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки прекратяването в съответствие с настоящите правила, в случай на:
 • възникване на форсмажорни обстоятелства;
 • констатирани злоупотреба или нарушаване правилата на играта или
 • по други причини пречещи на справедливата и прозрачна организация на играта.
 • Организаторът има право да дисквалифицира участник/ ници в случаи на установена злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите правила. В тези случаи не се дължи компенсация на участника.

 

 1. Декларация от участник в играта

С харесванетo (Like) страницата на БЮТИСПОТ БГ ЕООД във facebookhttps://www.facebook.com/beautyspotbg; споделянето на публикацията за играта и/или тагването на приятел в коментар и покана да участва, участниците приемат настоящите Условия на играта. С приемането на Условията на играта (настоящите правила) участниците декларират, че:

 • Са навършили 18 годишна възраст.
 • Лица от 14 до 18 години декларират, че ще уведомят родителя си, че за участието в играта се изисква съгласие на родител и изпращане до Организатора на декларация-потвърждение (свободен текст), че същият е съгласен детето му да участва в играта.
 • Дават съгласието си техните имена, снимка, видео или други лични данни да станат публични и да бъдат използвани от Организатора във връзка с оповестяване резултатите от Играта (във facebook страницата на Организатора и/ или в корпоративния уеб сайт), като не се дължи заплащане на спечелилия наградата от Организатора.
 • С участието си в играта, участниците дават изричното си съгласие техните имена, снимка, видео или други лични данни, и информацията че са спечелили конкретната награда, да се ползват от Организатора в публичното пространство в Интернет, или друга медия, включително и на хартиен носител във връзка с рекламни кампании на Организатора, като не се дължи заплащане.
 • Дават изричното си съгласие да бъдат известявани за бъдещи промоции и актуални продукти промотирани и рекламирани от Организатора.
 • Са запознати и приемат условията и сроковете на играта.

 

 1. Приложимо право

Ако възникнат спорове в процеса на провеждане на играта, същите се решават по взаимно съгласие, а в случаите на липса на такова се прилага законодателството на Република България.

 

Върни До Горе